Disclaimer.
In deze disclaimer wordt verstaan onder: